e-Teenused Eestis


Käesolev õppematerjal on mõeldud gümnaasiumi- või põhikooliõpilastele, et tutvustada õpilastele e-teenuseid Eestis. Uudne lähenemine peaks innustama õpilasi teemat uurima. Sidusime õppematerjali nii tugevalt arvuti ja erinevate programmidega, sest e-teenuste kasutamine nõuab samuti teatavat arvutialast kompetentsi. Teema käsitlemine inglise keeles annab aga õpilastele piisava sõnavara, et seda vajadusel tutvustada ka väliskülalistele (vahetusõpilased, sõpruskoolid jne). Õppematerjal võimaldab diferentseeritult läheneda õpilastele: e-teenuseid tutvustav osa on esitatud teksti-, audio- ning videofailina. Materjal on tunnis läbi proovitud ja valminud esitlustega saate tutvuda näidete all.

Seos uue riikliku õppekavaga:
  • ühiskonnaõpetuses e-teenused läbiv teema terve aasta lõikes
  • "Innovatsioon ja loovus" on läbiv teema kõigis õppeainetes.
  • inglise keeles on läbivad teemad "Eesti ja maailm", "Keskkond ja tehnoloogia" ning "Inimene ja ühiskond".

Integreeritud ained:
  • ühiskonnaõpetus
  • inglise keel
  • arvutiõpetus

Autorid: Ott Väli & Henrik Salum
Gustav Adolfi Gümnaasium
2010

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.