Web 2.0 vahendid


Web 2.0 vahendid, mida õpilased kasutavad oma esitluste tegemiseks (juhendid asuvad Koolielu portaalis):
1. Toondoo http://koolielu.ee/pg/tools/read/1103 (koomiksite valmistamise programm)
2. Spicynodes http://koolielu.ee/pg/tools/read/26918 (mõistekaartide loomise programm)
3. Wallwisher http://koolielu.ee/pg/tools/read/29174 (veebitahvel)
4. Scriblink http://koolielu.ee/pg/tools/read/1742 (veebitahvel)
5. Dipity http://koolielu.ee/pg/tools/read/951 (ajatelgede loomise programm)