Õpijuhend


Teema läbimine hõlmab orienteeruvalt 2 kuni 3 õppetundi.

1. tund

1. Õpilastele tutvustatakse e-teenuste olemust. Selleks võib kasutada teksti, audiofaili või esitlust koos pealeloetud tekstiga.
2. Õpilased koostavad nimekirja Eestis käibelolevatest e-teenustest (kasutades näiteks Interneti abi).
3. Õpilased esitavad loetelu e-kirjana või paberkandjal.

2.tund

1. Õpetaja jagab õpilased rühmadeks.
2. Iga grupp tutvustab ühte e-teenust või e-teenuseid (lühitutvustus ning antud e-teenuse eelised ning puudused).
3. Õpilased valmistavad ette esitluse antud e-teenusest, kasutades selleks valikus olevaid web 2.0 vahendeid.
4. Õpilased kannavad esitluse klassi ees ette (ettekanded võivad jätkuda järgmises tunnis).